KURUMSAL EĞİTİMLER

İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmesinin hatta varlığını sürdürebilmesinin yolu stratejik yönetim araçlarını etkili kullanan nitelikli liderlik kadroları ile gerçekleşebilir. Kurumsal eğitimler ile işletmeler hem liderlik kadrolarının hem de çalışan kadrolarının planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve motivasyon kapasitelerini artırır. Böylece işletmeler kurumsal eğitimler sayesinde kurumsal kaynaklarını daha verimli kullanarak hedeflerine daha emin adımlar ile ilerler. Kurumsal eğitimler işletmelerin insan kaynaklarına yaptığı önemli bir yatırımdır. Bu yatırımın başarılı olması için metodolojik bir yaklaşım gereklidir. Enki olarak kurumsal eğitim hizmeti almak isteyen işletme ile eğitim ihtiyaç analizi yapılır, işletmeye özgü eğitim programı oluşturulur, program uygulanır ve eğitim değerlendirmeleri kurumsal gelişim işletmeye rapor edilir.

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMLERİ

LİDERLİK EĞİTİMLERİ

LİDERLİĞE GİRİŞ

Eğitimin İçeriği: Bu programda liderliğin temeline girerek lider/yönetici farkları, yöneticiden lidere giderken nelere dikkat edilmesi ve bu süreci nasıl yönetilmesi gerektiği paylaşılmaktadır.
Eğitimin Amacı: Mevcut eğitim ile kişinin liderliğe giden seyahatinde kendisine yol gösterici olmak amaçlanmaktadır. Böylece hem bireysel hem de ekip olarak performansın artması amaçlanmakta ve daha problemle daha kısa sürede hedefe koşmalarına destek olmak istenmektedir.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

LİDERLİK TÜRLERİ

Eğitimin İçeriği: Program ile liderin yetkinlerini edinen kişilerin karakter yapısına paralel olarak hangi tür lider olduğunun belirlenmesi ve liderlik türlerinin özelliklerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile organizasyon içerisinde veya iş dünyasında karşılaşılabilecek liderleri analiz ederek, hangi lider türü ile nasıl iletişime geçilmesinin kişisel tespiti amaçlanmaktadır. Böylece hem liderin hem de organizasyonun çatışmalardan kaçınarak daha üstün performans göstermeleri amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

TAKIM YÖNETİMİ

Eğitimin İçeriği: Program ile birlikte Takım Nedir? sorusun cevabı ile başlayan eğitimde takım olmanın detayları, başarılı takımların yetkinlikleri, takım içi iletişimin detayları paylaşılmaktadır.
Eğitimin Amacı: Takım çalışması, çalışanların yeteneklerinin geliştirilerek, kendi faaliyetlerine ilişkin kararları kendilerinin almalarını ve kendi amaçlarını kendilerinin belirlemesini esas alır. Takım temelli bir örgütte yönetim kademelerinin azaltılması, bilginin tüm çalışanlar tarafından paylaşılması, performansın yönetimin yanısıra çalışanlar tarafından da değerlendirilmesi, yöneticilerin kontrolden çok bir tür antrenörlük görevi üstlenmeleri amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Eğitimin İçeriği: Çatışma ve organizasyon ilişkilerinin değerlendirilmesi, çatışmanın pozitif/negatif etkileri, çatışma çözümündeki roller, çözüm yaklaşımlarını içermektedir.
Eğitimin Amacı: Çatışma yönetimi eğitimi programında, yöneticilere, çatışmaların ortaya çıkış unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve departmanlar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için psikolojik ve tekniksel desteği nasıl sağlayacaklarını anlatılarak, çatışma yönetimi konusunda becerilerinin geliştirmeleri ve mevcudu nasıl geliştireceklerini gösteren yol gösterici bir eğitim amaçlanmaktadır
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

AKTİF DİNLEME

Eğitimin İçeriği: Dinleme sürecinde kavrayarak dinlemenin öneminin öne çıktığı programda dinleme ve dinleyici üzerinde yoğunlaşma, önyargılardan uzaklaşma ve odaklanma gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır.
Eğitimin Amacı: İletişim esnasında, ‘dinlemek eylemi’nin ‘konuşmak eylemi’nden daha değerli olduğunu vurgulamayı ve bu becerinin nasıl geliştirileceğini ortaya koymağı amaçlamaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.

ETKİLİ İLETİŞİM

Eğitimin İçeriği: Etkili iletişimin temel kavramlarının paylaşıldığı programda, beden dili, soru sorma teknikleri, empati kavramları irdelenecektir.
Eğitimin Amacı: Kişilerin iletişim becerilerini ve karşısındakilerin beden dillerini anlayarak, iletişimde bir adım öne geçmelerini sağlayabilmek, çevresindeki insanlarla doğru ve etkili iletişim kurabilmek, doğru iletişim teknikleri ile iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulabilmeyi başarmak, kendi potansiyellerini keşfederek özgüvenlerinin artması amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.

YAZILI İLETİŞİM

Eğitimin İçeriği: Eğitim, iletişim öğeleri, internet kullanımının iş yazılarına etkisi, iş yazılarının içerikleri, iyi yazmanın temel ilkeleri, yazıda soyut araçlar, iş yazılarının bölümlerini içermektedir.
Eğitimin Amacı: İş yaşamında ise yazılı iletişimde bulunması gereken katılımcılara bu konuda gereken temel bilgileri aktarmak ve yazma konusundaki becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.

BEDEN DİLİ

Eğitimin İçeriği: Eğitim, ses, duruş, jest ve mimik kullanımı, el, kol, baş kullanımı konularını detayları ile içermektedir.
Eğitimin Amacı: Bireysel yada kurumsal anlamda bireylerin iletişim etkinliğini, kişisel karizmasını, imajını ve performanslarını artırarak daha faydalı sonuçlar almalarına bir sağlıklı bir alt yapı kazandırmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.