PROJE GELİŞTİRME

Son yıllarda kamu ve yabancı fonlar hibe kaynaklarını; yalnızca yatırımını doğru projelendirmiş işletmelere vermeye başladı. Buradaki temel etken yatırımın/projenin plan aşamasında doğru değerlendirilmesi ve ölçümlenebilmesini sağlamasıdır. Bu bağlamda Enki işletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda proje geliştirme hizmeti vererek işletmelerin bu hibelerden faydalanmasını sağlamaktadır.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

PAZAR ARAŞTIRMASI

Yeni işletme yatırımı yapılırken faaliyet gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en önemli ön koşullardan biridir. Rekabetin ve rakiplerden daha iyi performans göstermenin anahtarı, öne çıkan büyüme alanlarını ve pazar trendlerini iyi anlayabilmektir. Başarılı bir iş stratejisi geliştirmek; işin, piyasanın ve müşterilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte yatırımın geri dönüş hızını iyi analiz etmek, piyasa dinamiklerini çok iyi takip etmek, rekabetçi ortamda uzun vadeli dayanabilmek, dış çevrede oluşan hızlı gelişmelere tepki verebilmek için pazar araştırmalarının doğru ve sağlıklı yapılması gerekir. Bütün bunların ışığında yeni girişimcilerin riskini minimize etmek ve yatırımlarının uzun soluklu olabilmesi için pazar araştırması ile üretilecek ürünün belirlenmesi ve yatırımda kullanılacak hibelerin planlanması için kapsamlı bir rapor hazırlanmaktadır.

YATIRIM FİZİBİLİTE RAPORU

Bir yatırım ya da proje başlatma kararı almadan önce gerekli bütün bilgilerin sistemli bir şekilde elde edilmesidir. Bu amaçla ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel araştırmalar yapılarak işletmenin yapacağı yeni yatırımın yapılıp yapılmayacağına karar vermek için güçlü bir argümana sahip olunur.

REFEREANSLAR:

DİM PETROL, DİVAŞ ALÜMİNYUM ve FERM YAPI.

KOSGEB PROJELERİ

GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI

KOSGEB tarafında ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak için verilen destektir. Program kapsamında 50.000 TL hibe ve 100.000 TL faizsiz kredi verilmektedir. Enki, işletmelerin bu programdan faydalanabilmeleri için iş planı geliştirme ve süreç danışmanlığı hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:

ONAYLANMIŞ 109 (YÜZDOKUZ) PROJE

DİĞER PROJELER

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak için hazırlanan projelerdir. Enki, işletmelere bu hibeden faydalanabilmeleri için proje geliştirme ve uygulama hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:

ASSERTIVO TEKSTİL, BORTES BORU ve SOLİN PERDE.

OSB İŞ PLANI

İş planı; yatırımın (yönetim, pazarlama, finans ve imalat) sürdürülebilir bir başarıyla ilerlemesi ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorluklarda neler yapılması gerektiğini ortaya koyan bir araçtır. Enki, imalat sanayi işletmelerinin OSB yer tahsisi başvurusu ve hibeli arsa tahsis için ihtiyaç duydukları iş planı ve süreç yönetim hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:

ALVİN TEKSTİL, ASSERTIVO TEKSTİL, BORTES BORU, EFESİS TEKSTİL, NEWERA TEKSTİL ve SOLİN PERDE.